SVT-s yttrande om ansvaret för krigsutbrottet i forna Jugoslavien 2010-03-29

Ansvaret för krigsutbrottet i forna Jugoslavien

Publicerad: 2011-09-21 | Redaktionen
Kommentarer (1)

Sveriges Televisions yttrande över Aktuellt, SVT2, 2009-10-26, inslag om krigen på Balkan och rättegången mot Radovan Karadzic. Dnr 23-2010

Sveriges Television har getts möjlighet att yttra sig över om inslaget överensstämmer med kraven på saklighet och opartiskhet mot bakgrund av anmälarens invändningar. Inslaget handlade om den förestående rättegången vid den Internationella Krigsförbrytartribunalen i Haag mot den förre bosnienserbiske ledaren Radovan Karadzic. I inslaget ges en bakgrund till krigen på Balkan under 1990-talet. Vi får också möte människor i Bosnien som drabbats av konflikten och som därmed berörs av den förestående rättegången. Ett särskilt fokus finns på massakern i Srebrenica juli 1995, som är en av de viktigaste åtalspunkterna mot Karadzic.

Anmälaren hävdar att SVT brister i såväl saklighet som opartiskhet på en rad punkter.

Ansvaret för krigsutbrottet i forna Jugoslavien

I sin bakgrundspresentation av inslaget säger programledaren följande: "Slobodan Milosevic, som var serb, utlöste krigen på Balkan med sin nationalistiska politik".
Anmälaren menar att även andra politiska ledare i regionen bär ansvar för krigsutbrottet, och att påståendet är partiskt eftersom det utelämnar viktiga sakförhållanden.

SVT-s uppfattning är att programledarens påståenden överensstämmer med den aktuella samtidshistoriska forskning som finns i ämnet. I Nationalencyklopedins artikel om saken står t.ex. följande:
 "Milosevic anses allmänt vara huvudansvarig för den serbiska militanta hållningen i Kroatien och Bosnien och Hercegovina, och som mest ansvarig för utbrottet av det jugoslaviska kriget 1991." Se: http://www.ne.se/slobodan-milosevic 

I anklagelseakten mot Slobodan Milosevic som togs fram av den Internationella Krigsförbrytartribunalen, sägs bl.a. att han från och med 187 "endorsed a Serbian nationalist agenda" och "exploited a growing wave of Serbiannationalism in order to strengthen centralised rule in the SFRY.".
 Seconf Amended Indictment; Case No. IT.99-379PT; Prosecutor v. Slobodan Milosevic; 16 October 2001.

Slovenien, Kroatien och Bosniens självständighetsförklaringar i början på 1990-talet besvarades med krigshandlingar från den av Milosevic styrda Jugoslaviska federala armén, eller från väpnade serbiska grupper i Kroatien och Bosnien som enligt Krigsförbrytartribunalen de facto styrdes av honom.

Enstaka personer må ha en avvikande mening om bakgrunden till krigen på Balkan, men den dominerande uppfattningen inom det internationella samfundets institutioner är att Slobodan Milosevics nationalistiska politik var en huvudorsak till krigen på Balkan.

SVT anser mot denna bakgrund att programledarens beskrivning i det aktuella inslaget inte strider mot kravet på saklighet och opartiskhet.

Uttdrag ur Sveriges Televisions yttrande över Aktuellt, SVT2, 2009-10-26, inslag om krigen på Balkan och rättegången mot Radovan Karadzic. Dnr 23/2010. Underskrivet av Jan Axelsson, programdirektör

         


KommentarerKomentator Balkanika | 2011-09-22 08:30:00
Det råder ingen tvivel om vem som bär ansvaret för krigen på Balkan. Serbiens agressiva nationalistiska politik så klart men man får inte glöma att EU, FN och USA har reagerat mycket långsamt och förvirrat.

Kommentera artikeln

Namn Namn*:
Mail E-post*:
Kommentar Meddelande*:

  Jag godkänner villkor


Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till samt tillföra ny kunskap i ämnet. Samtliga kommentarer efterhandsmodereras.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Sverige: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Inlägg som inte tillför debatten något eller som är skrivna med ohyfsat tonfall refuseras. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras.
Insändarredaktören avgör vilka kommentarer som publiceras.

Aege

EU resolution om Srebrenica


Minnesvärda citat

Barac Obamacitat Detta illdåd fick det internationella samfundet att agera för att stoppa slakten av civila, och namnet Srebrenica har sedan dess fungerat som en kraftfull påminnelse om behovet för världen att reagera resolut inför ondskan.
Barack Obama, USA-s president. Statement on the 15th anniversary of the genocide at Srebrenica

Kanadas utrikesministercitat Denna tragiska händelse är det värsta brottet i sitt slag som begåtts i Europa sedan andra världskriget. Både Internationella domstolen och Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien har slagit fast att det var ett folkmord.
Lawrence Cannon, Kanadas utrikesminister. Statement commemorating the 15th anniversary of the Srebrenica massacre

Carl Bildt citatBosniens muslimer är ungefär lika religiösa som Sveriges kristna... Ingenting skulle glädja Zagreb, Pale och Belgrad mer än om Bosniens moderata och europeiska muslimer kunde framställas som förtäckta agenter och utposter för Khomeinis fundamentalism.
Cark Bildt, Sveriges utrikesminister. Citat ur boken “Uppdrag fred, Nordstedts förlag 1997”

Senator citat Milosevic har använt sin kontroll av statligt ägda radio- och TV att hetsa det serbiska folket...Serberna använde propaganda för att provocera en önskan bland serberna för att söka hämnd... Medierna verkade vilja trappa upp konflikten mot folkmord.
Former U.S. Senator Edward E. "Ted" Kaufman, A Broadcasting Strategy to Win Media Wars

Mediabevakning


Srebrenica Mapping Genocide

Boken "Om ondskan i vår tid" av Christian Palme
Om ondskan i vår tid

Läs ett utdrag ur boken