När propaganda missbrukar yttrandefriheten

Publicerad: 2011-09-20 | Redaktionen
Kommentarer (0)

Att yttrandefrihet är något bra och nödvändigt i ett demokratiskt samhälle kan tyckas så självklart att det inte närmare behöver motiveras.


Anders Olsson skriver i sin bok Yttrandefriheten på nätet att "offentligheten är en slags arena där företrädare för olika åsikter och värderingar kämpar om medborgarnas stöd. Företrädarna för de åsikter som vinner gehör hos flest människor ska också få störst inflytande i samhället - det är demokratins princip. Man kan inte i förväg förbjuda att vissa åsikter framförs, då sätter man demokratin ur spel. Det innebär att även antidemokratiska, inhumana eller på andra sätt stötande röster måste få höras."

Visning av filmer "Staden som offrades" samt "Spåren från Sarajevo" den 28/8 och 4/9 2011 på SVT orsakade en häftig debatt som engagerade både allmänhet och media, där dess syfte och mening diskuterades livligt.  Pga. av det stora intresset anser vi att det är viktigt att man tar upp de felaktigheter som finns i filmen och erbjuder sanningsargument till dessa så att läsarna på egen hand ska kunna skilja sant från falskt. Det är onekligen så att det finns offer på alla sidor som har krigat i Bosnien, precis som det fanns offer på alla sidor i andra världskriget och alla andra krig. Men det som är viktigt är att man belyser i vilken kontext och i vilket sammanhang som dessa människor föll offer.

Historien har lärt oss att det är viktigt att även de mest väletablerade sanningar får ifrågasättas. Med filmen "Staden som offrades" ifrågasätter man inte händelserna på ett trovärdigt sätt utan har istället ett fördolt syfte att påverka sin publik i en viss riktning. Filmen använder propagandametoder för att styra sin publik mot önskad slutsats. För att lyckas med det bygger regissörerna upp en story med påtagligt många faktafel, många väl genomtänkta men sanningssnåla yttranden och censurerad fakta.

Det som skiljer propaganda från argumentation i stort är accepterandet av oriktig eller osaklig framställning för att främja ett syfte. Att förbjuda lögnen fungerar inte, däremot kommer sanningen alltid att segra i det långa loppet om alla påståenden släpps fram. Därför är vår avsikt att bemöta dessa lögner med fakta och hänvisning till kontrollerbara källor, vetenskapligt bevisad fakta samt referenser till rättsliga institutioner som har bärande kraft i ett demokratiskt samhälle.
Kommentera artikeln

Namn Namn*:
Mail E-post*:
Kommentar Meddelande*:

  Jag godkänner villkor


Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till samt tillföra ny kunskap i ämnet. Samtliga kommentarer efterhandsmodereras.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Sverige: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Inlägg som inte tillför debatten något eller som är skrivna med ohyfsat tonfall refuseras. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras.
Insändarredaktören avgör vilka kommentarer som publiceras.

Aege

EU resolution om Srebrenica


Minnesvärda citat

Barac Obamacitat Detta illdåd fick det internationella samfundet att agera för att stoppa slakten av civila, och namnet Srebrenica har sedan dess fungerat som en kraftfull påminnelse om behovet för världen att reagera resolut inför ondskan.
Barack Obama, USA-s president. Statement on the 15th anniversary of the genocide at Srebrenica

Kanadas utrikesministercitat Denna tragiska händelse är det värsta brottet i sitt slag som begåtts i Europa sedan andra världskriget. Både Internationella domstolen och Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien har slagit fast att det var ett folkmord.
Lawrence Cannon, Kanadas utrikesminister. Statement commemorating the 15th anniversary of the Srebrenica massacre

Carl Bildt citatBosniens muslimer är ungefär lika religiösa som Sveriges kristna... Ingenting skulle glädja Zagreb, Pale och Belgrad mer än om Bosniens moderata och europeiska muslimer kunde framställas som förtäckta agenter och utposter för Khomeinis fundamentalism.
Cark Bildt, Sveriges utrikesminister. Citat ur boken “Uppdrag fred, Nordstedts förlag 1997”

Senator citat Milosevic har använt sin kontroll av statligt ägda radio- och TV att hetsa det serbiska folket...Serberna använde propaganda för att provocera en önskan bland serberna för att söka hämnd... Medierna verkade vilja trappa upp konflikten mot folkmord.
Former U.S. Senator Edward E. "Ted" Kaufman, A Broadcasting Strategy to Win Media Wars

Mediabevakning


Srebrenica Mapping Genocide

Boken "Om ondskan i vår tid" av Christian Palme
Om ondskan i vår tid

Läs ett utdrag ur boken