Det är viktigt att journalister med politisk agenda avslöjas

På tal om propaganda

Publicerad: 2011-09-18 | Emir Dzanic och Rickard Olseke
Kommentarer (1)

Propaganda (av latinets propagare, "fortplanta", "utbreda"), är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda. Syftet är inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, och/eller är avsiktligt ofullständigt eller rentav falskt. Oftast har propaganda politiskt eller nationalistiskt budskap och tema. [1]


Propaganda är ett viktigt vapen i krig. Avsikten är att skapa en särskild - och avsiktligt ofullständig eller falsk - bild av någon eller något. Laddade ord och bilder används (eller utelämnas) i avsikt att väcka känslor, och sprida uppfattningen att saker skett trots att det inte är sant. [1]

Men propaganda är också ett medel i kampen om historieskrivningen.

Filmens skapare Ola Flyum och David Hebditch säger att deras fokus i filmen är upptakten till folkmordet i Srebrenica. De har genomfört ett fyra år långt och enligt dem själva mycket omfattande internationellt researcharbete.

Det som är uppseendeväckande är att Flyum och Hebditch medvetet har valt bort oönskad information om händelserna i Srebrenica (och Bratunac) för att filmen ska sammanfalla med deras egen version av det historiska skeendet - och som Sveriges Television (SVT) väljer att beskriva som "en delvis ny och kontroversiell bild av den blodigaste händelsen efter andra världskriget".

De berättar exempelvis inte om den omfattande etniska rensningen i östra Bosnien som ledde till att små enklaver bildades och hölls avskurna från omvärlden. Istället beskriver Flyum och Hebditch upptakten till folkmordet som en konsekvens av att serbiska ""¦ kvinnor, barn och gamla dödades. Srebrenica blev en isolerad och hatad enklav i det serbiska området". Att "det serbiska området" blev serbiskt genom etnisk rensning i början av kriget får vi inte höra ett ord om.

Det scenario som presenteras i filmen har därför lett till många reaktioner och filmen har börjat betraktas som propagandafilm i sin renaste form:
Flyum och Hebditchs framställning ger en avsiktligt ofullständig bild av händelseutvecklingen och leder till falska slutsatser om bakgrunden till folkmordet i Srebrenica som strider mot historiska fakta som fastställts av Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY).

I det hänseendet är det snarast en underdrift att beskriva filmen som "kontroversiell". Men den bild den ger är knappast "ny". Återanvänd krigspropaganda, vore ett mer rättvisande epitet.

Som tittare behöver vi inte ha djupare kunskaper om propaganda som teknik för att kunna känna igen filmens propagandistiska inslag. Med avsikt att väcka känslor och sprida uppfattningen att saker skett trots att det inte är sant, använder sig Flyum och Hebditch av starka beskrivningar som ytterligare förstärks av deras val av bakgrundsmusik.

Svensk (och norsk) TV-publik ska fås att identifiera sig med kristna offer som utsatts för orättvisor och övergrepp av muslimska förövare. I filmen får vi höra om närmast rituellt dödande, utan några som helst bevis som styrker påståendena: "Morden hade ibland en religiös karaktär. Männen blev omskurna och därefter kastrerade. På gravida kvinnor ristade man kors på magen och fostret skars ur. Vissa blev också korsfästa och uppspikade på träd". Men ur propagandans synvinkel är det irrelevant om det är sant eller falskt, bara budskapet är trovärdigt nog att spridas och slå rot.

Som Carl Bildt, det internationella samfundets förste Höga representant i Bosnien, konstaterade i sin bok Uppdrag fred: "Ingenting skulle glädja Zagreb, Pale och Belgrad mer än om Bosniska europeiska och moderata muslimer kunde framställas som förtäckta agenter och utposter för Khomeinis fundamentalism.

I egenskap av medborgare i ett land som värnar om demokratiska värderingar har vi en skyldighet att reagera när SVT och andra medier upplåter sändningstid och spaltutrymme åt propaganda. Media i Sverige och resten av världen måste våga diskutera och skriva om journalisters ansvar för det budskap de framför. Politiskt motiverad journalistik får inte döljas bakom utfästelser om opartiskhet och saklighet.

[1] Wikipedia, propaganda 2011-09-17
KommentarerKomentator Monica "Lotta" | 2011-09-22 08:57:00
Juridiskt ses yttrandefrihet som en rättighet knuten till avsändaren, medan det filosofiskt förefaller vara tvärtom; att yttrandefrihet motiveras med skälet att det är mottagarna som främjas. Den här filmen visar ingen respekt för sin publik och underskattar mottagarnas intellektuella förmåga. Det krävs ingen djupare analys och logik. Å andra sidan behövde man inte göra en så kontroversiell film om man ville göra en dokumentär om offer på bosnienserbernas sida.

Kommentera artikeln

Namn Namn*:
Mail E-post*:
Kommentar Meddelande*:

  Jag godkänner villkor


Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till samt tillföra ny kunskap i ämnet. Samtliga kommentarer efterhandsmodereras.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Sverige: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Inlägg som inte tillför debatten något eller som är skrivna med ohyfsat tonfall refuseras. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras.
Insändarredaktören avgör vilka kommentarer som publiceras.

Aege

EU resolution om Srebrenica


Minnesvärda citat

Barac Obamacitat Detta illdåd fick det internationella samfundet att agera för att stoppa slakten av civila, och namnet Srebrenica har sedan dess fungerat som en kraftfull påminnelse om behovet för världen att reagera resolut inför ondskan.
Barack Obama, USA-s president. Statement on the 15th anniversary of the genocide at Srebrenica

Kanadas utrikesministercitat Denna tragiska händelse är det värsta brottet i sitt slag som begåtts i Europa sedan andra världskriget. Både Internationella domstolen och Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien har slagit fast att det var ett folkmord.
Lawrence Cannon, Kanadas utrikesminister. Statement commemorating the 15th anniversary of the Srebrenica massacre

Carl Bildt citatBosniens muslimer är ungefär lika religiösa som Sveriges kristna... Ingenting skulle glädja Zagreb, Pale och Belgrad mer än om Bosniens moderata och europeiska muslimer kunde framställas som förtäckta agenter och utposter för Khomeinis fundamentalism.
Cark Bildt, Sveriges utrikesminister. Citat ur boken “Uppdrag fred, Nordstedts förlag 1997”

Senator citat Milosevic har använt sin kontroll av statligt ägda radio- och TV att hetsa det serbiska folket...Serberna använde propaganda för att provocera en önskan bland serberna för att söka hämnd... Medierna verkade vilja trappa upp konflikten mot folkmord.
Former U.S. Senator Edward E. "Ted" Kaufman, A Broadcasting Strategy to Win Media Wars

Mediabevakning


Srebrenica Mapping Genocide

Boken "Om ondskan i vår tid" av Christian Palme
Om ondskan i vår tid

Läs ett utdrag ur boken