Bakgrund och syfte


Den 28 augusti 2011 sände SVT dokumentären "Srebrenica - Staden som offrades", som innehöll en rad faktafel, sanningssnåla yttranden och censurerad fakta. Filmen tycks på ett märkligt men utstuderat sätt förneka folkmordet i Srebrenica. Som svar på filmen skapades ett oberoende nätverk av akademiker, journalister, analytiker och studenter.  Syftet med den här hemsidan är att förhindra historierevisionism och alternativ historieskrivning som utgår från serbisk krigspropaganda.


Innehållet i dokumentären Srebrenica - Staden som offrades väckte stor uppmärksamhet och skapade en häftig debatt som engagerade både allmänhet och media.  Granskningsnämnden har fällt Sveriges television för partiskhet i och med visningen av den norska dokumentären.

Målsättningen med webbsidanSanningen bakom filmen Staden som offrades" är att argumenterat och med hänvisning till rättsliga institutioner och olika forskningsinstitut behandla alla faktafel och tendentiös presentation av innehållet i filmen. Vi vill genom presentation av fakta och argument förhindra att filmen skapar en missvisande bild av vad som hänt under kriget och främst att upplysa om folkmordet i Srebrenica. Därför kommer vi att erbjuda kontrollerad och vetenskapligt bekräftad fakta kring dessa händelser samt använda oss av pålitliga datakällor.

I vårt arbete samarbetar vi med andra institut som forskar eller på annat sätt berör temat folkmord.

För mer information kontakta oss via:
info@stadensomoffrades.se