Folkmordet måste sättas i sammanhang med det övergripande syftet med attacken mot Bosnien


Dokumentären ifrågasätter folkmordet i Srebrenica och går långt i att placera ansvaret för övergrepp på den bosniska och amerikanska regeringen.


Förnekelse av folkmordet

Den avgörande punkten i en folkmordsdom är om man kan bevisa att det fanns en "avsikt" att förstöra en etnisk, nationell eller religiös grupp som sådan.

Sålunda finner vi i några av de domar från Internationella tribunalen för fd Jugoslavien (ICTY) som gjort en noggrann bedömning av ledning av bosnienserbiska styrkor, att de hade ett syfte i förhållande till massakern i Srebrenica, som ägde rum under perioden som den bosnienserbiska styrkor angrep enklaven mellan den 6 juli 1995 och fram till 16 juli i områden runt Srebrenica. Dessa domar bekräftar att ett sådant uppsåt fanns och sätter dem i sammanhang med det övergripande syftet med attacken mot Bosnien-Hercegovina som pågick från 1992 till 1995, nämligen att skapa etniskt rena serbiska områden.

Mycket av innehållet i programmet är inte nytt som det påstås i filmen. Dessa anklagelser har många gånger motbevisas av legitima källor. Programmet är enligt vår uppfattning obalanserat och innehåller missvisande fakta om den historiska verkligheten som det är avsett att beskriva. Att förneka eller undertrycka folkmord är ett allvarligt påstående, ett brott i många länder, och detta program går långt i den riktningen.

I en intervju med The Times, beskriver regissören Ola Flyum filmens attityd på detta sätt:
"Många tänker på Srebrenica som en ny förintelse i Europa, där 8000 avrättades. I verkligheten var detta del av ett omfattande krig. Vi visar hur Mladic agerar som general som kommer att ta kontroll över ett område. Staden är övergiven, cirka 15.000 män flydde, på väg igenom det serbiska området mot muslimska linjer. Ingen vet hur många av dem är beväpnade. För oss framstår detta som en extremt kaotisk situation, inte som en planerad etnisk rensning, säger Flyum."

Detta uttalande tycks bekräfta intrycket filmen ger att i Srebrenica inte begicks något folkmord vilket är helt i linje med filmskaparnas uppsåt. Filmen ramas in av en öppningssekvens som hävdar att det fanns en överenskommelse mellan den bosniska presidenten Alija Izetbegovic (1925-2003) och amerikanska presidenten Bill Clinton att offra Srebrenica och 5000 personer för att rättfärdiga USA:s militära ingripande, och en avslutande sekvens som gör Izetbegovic ansvarig för Srebrenica.

Dokumentären har givetvis rätt i att det fanns en väpnad konflikt (inbördeskrig) i Bosnien-Hercegovina, där alla parter begick krigsbrott. Men det tar ett ödesdigert misstag när den undvikit att sätta konflikten i samband med den "the joint criminal enterprise" (terminologi känd från ICTY domar) som syftade till att fördriva alla icke-serber från det territorium som beboddes av serber i bland annat Bosnien-Hercegovina så att man kunde skapa en sammanhängande Storserbien, och genom att inte betona att befolkningen i Srebrenica (som var mestadels flyktingar) var offer för ett planerat folkmord.
Juridiskt sett, kan bara de som planerade och utförde folkmordet hållas ansvariga. Dessutom finns det ett domslut från den Internationella domstolen (ICJ) under 2007 att Serbien som stat kunde ha förhindrat folkmordet, och därmed bär ett ansvar.

Det väcks mycket svåra moraliska frågor när man hävdar att bosniska myndigheterna kunde ha gjort mer för att försvara Srebrenica, och vidare dra slutsatsen att de är därför ansvariga för illdåd den serbiska armén gjorde.
Dokumentären går ännu längre: den påstår att Izetbegovic undertecknade ett avtal med USA för att låta Srebrenica falla. Men även om detta skulle stämma (vilket vi tvivlar på så väcker det en stark efterfrågan på dokumentation som skulle bevisa detta), är det fortfarande fel att skylla den bosniska regeringen och möjligen den amerikanska ledningen för folkmord som utförs av bosnienserbiska styrkor.

Det ser ut som dokumentären önskar att förfina den "svartvita bilden" och krossa etablerade myter, vilket skulle leda till etablering av den version av Srebrenica och det bosniska kriget som sammanfaller väldigt nära med propagandan av dem som var ansvariga för folkmord i Srebrenica och med deras försvarsadvokater som förnekar eller relativiserar folkmordet. Enligt denna propaganda har det begåtts krigsförbrytelser, men de har begåtts av båda sidor i konflikten och ofta av odisciplinerade soldater som agerat utan uppdrag och order uppifrån.

Varför anfölls Srebrenica av bosnienserbiska styrkor?

Programmets utgångspunkt är att de bosniska myndigheterna inte gjorde något för att förhindra folkmordet i Srebrenica sommaren 1995. Helsingforskommittén vill betona att det är både legitimt och viktigt att undersöka den bosniska statens roll i Srebrenica fallet, och att det är journalisternas roll att vara kritisk mot vad som kan uppfattas som sanningar. Men detta måste göras på ett sätt som på ett korrekt sätt återger de grundläggande omständigheterna kring folkmordet i Srebrenica. Detta är bland de bäst dokumenterade folkmorden i historien, inte minst eftersom flera av fallen vid ICTY riktar sig till personer på olika nivåer som har deltagit i avrättningar. Några av de inblandade har också erkänt.

Film visar att de bosnienserbiska styrkornas angrepp Srebrenica i första hand motiverades av önskan att hämnas attacker mot byar runt Srebrenica från bosniska regeringsstyrkor baserade i Srebrenica. Genom sådan beskrivning ignorerar filmen det övergripande sammanhanget. Bosnien-Hercegovina var från april 1992 offer för "a joint criminal enterprise" som hade för mål att genomföra etnisk rensning.

Srebrenica var av stor strategisk betydelse eftersom den låg mellan två serbiska områden, väster om och öster om Srebrenica, och därmed störde den serbiska planen. Enligt en av den viktiga dom relaterade till Srebrenica, den som gäller Radislav Kristic,var "Srebrenica (and the surrounding Central Podrinje Region) "¦ of immense strategic importance to the Bosnian Serb leadership. Without Srebrenica, the ethnically Serb state of Republica Srpska they sought to create would remain divided into two disconnected parts, and its access to Serbia proper would be disrupted.

Det är av denna anledning som Srebrenica blev attackerad och det är också inom den ramen som beslutet att döda bosniakiska män i Srebrenica kom.