”Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den sanning”

Det var Nazitysklands propagandaminister Joseph Goebbels formulering.