Lögnen som dög för SVT


Granskningsnämnden har fällt Sveriges Television för partiskhet i sändningen av den norska dokumentären om folkmordet i Srebrenica, - Staden som offrades.

Ingen debatt eller problematiserande förekom, utan uppgifterna och slutsatserna framstod som odiskutabla, skriver man. Av de åtta ledamöterna ville tre fria och två döma hårdare.

Det kritiska utlåtandet är bara det sista i raden. I höstas klandrades det norska public service-bolaget NRK för samma dokumentär, av landets pressetiska organ Pressens Faglige Utvalg, PFU. Filmen dolde, ignorerade eller utelämnade grundläggande fakta om folkmordet, vilket är pressetiskt oacceptabelt, konstaterade PFU.

Dessförinnan hade SVT fått kritik från FN-domstolen för forna Jugoslavien för att denna inte fick kommentera dokumentärens uppgifter, som motsäger domstolens fynd och domar.

Man kan ifrågasätta Granskningsnämnden som institution. Ett statligt organ för, med utgångspunkt i sändningstillståndet, kvasijuridiska resonemang som utmynnar i ett omdöme om förment självständiga mediers redaktionella beslut - även i fall där ingen enskild person har drabbats. Offentlig debatt är en bättre metod för hantering av sådana frågor.

Med detta sagt är det ändå bra att ljuset åter sätts på denna film, som med dramaturgiska grepp och selektiv faktaanvändning försöker plocka sönder slutsatsen att Srebrenicamassakern var en planlagd mordoperation, vars syfte var att ändra områdets etniska sammansättning. Med andra ord förneka folkmordet. Sådant får inte passera opåtalat.

Lika viktigt är att historieförfalskning inte etablerar sig som en del av central nyhetsförmedling i Sverige. Hittills har SVT:s programansvariga och ledning slagit ifrån sig kritiken mot filmen. Men det är skillnad på det som sägs utåt och det som registreras inåt. Förhoppningsvis blir denna historia en lärdom, så att SVT anstränger sig mer för att filtrera bort lögner.

Den som vill veta mer om folkmordet kan läsa detta speciellt sammansatta dokument från FN-domstolen här.

Publicerat i Ekuriren 2012-04-05