Maktfullkomlig Hamilton fortsätter förneka folkmord


STADEN SOM OFFRADES SVT:s VD Eva Hamilton envisas med att försvara Srebrenica-dokumentären även efter att Haagtribunalens (ICTY) Outreach har kritiserat filmen. Hamilton dansar på en tunn lina som hotar brista och därmed skapa den största journalistiska katastrofen Sverige haft på länge. Det skriver gruppen Bosniska akademiker i Sverige.

SVT:s VD Eva Hamilton envisas med att försvara Srebrenica-dokumentären även efter att Haagtribunalens (ICTY) Outreach har kritiserat filmen. Hamilton dansar på en tunn lina som hotar brista och därmed skapa den största journalistiska katastrofen Sverige haft på länge.

Hamiltons försvar är anfall på ICTY Outreach: "I min värld ska en domstol döma, inte med olika skrivelser försöka påverka journalistiken och det fria ordet." Hamilton vet naturligtvis att avsändaren inte är den dömande delen av ICTY utan deras kommunikationsavdelning Outreach, som har till uppgift att vara pro-aktiv när det gäller falsifiering av de fakta som tribunalen etablerat. Men Hamilton fortsätter att dra SVT i smutsen. Genom att försvara en film som redan fällts av den norska granskningsnämnden och nonchalant avfärda kritiken från ICTY om folkmordsförnekelse får hon SVT att framstå som Serbiens TV under Milosevic. Skamligt!

Hamilton hävdar att "filmen är faktakollad in i minsta detalj" samt att ICTY Outreach i sitt brev "inte visar på några faktafel". Därmed går hon långt över sanningsgränsen. För ICTY:s brev pekar med kirurgisk precision på faktafel och inte nog med det, Hamilton vet att i filmen finns mycket mer graverande saker än det som ICTY nämner. Hamilton har nämligen fått en kopia av anmälan till granskningsnämnden, den 21 okt. 2011. Vad är så graverande där? Mycket. Bl.a. påvisas att ett av huvudvittnena i filmen, Zoran Stankovic, som i filmen framställs som ett objektivt vittne och meriterad krigspatolog är - en god vän till Mladic! Som har anklagats för att ha hjälpt Mladic att gömma sig! Hamilton har sett citaten och referenserna som bekräftar det och ändå försvarar hon filmen.

Vad pågår på SVT? Hamilton hävdar också att filmen inte förnekar folkmordet. Samtidigt har hon i anmälan tagit del av kartlagda uttalanden och agenda som de inblandade i filmen har. Här är några citat,

Zorica Mitic: filmens konsult och översättare av "dagböcker" som filmen bygger på: "Jag förnekar inte krigsförbrytelse i Srebrenica, jag förnekar att det var folkmord.

Ozren Jorganovic: medarbetare i filmen klagar också på "den lögnaktiga anklagelsen om att serber har massakrerat 7000/8000 muslimer i Srebrenica. Denna massaker har inte hänt.

John Schindler, den amerikanska experten i filmen: "detta var säkert en krigsförbrytelse, men det är svårt att kalla det för folkmord

Ola Flyum, filmens regissör: "For oss framstår detta (Srebrenica) som en extrem kaotisk situation, inte som en planlagd etnisk rensning

Hamilton har sett anmälan som inskickades till henne, ansvarige utgivaren och registratorn på granskningsnämnden. Ändå hävdar hon att filmen "berikar förståelsen" av Srebrenica. Tänk om chefen för SVT skulle försvara en film som använde Himmlers bästa vän för att påstå att endast 250 000 judar dödades i Auschwitz - och anse att en sådan film "berikar förståelsen" av Auschwitz!

Den moraliska och publicistiska GPS:en har varit urkopplad på SVT. Den katastrofala hanteringen kulminerar med en arrogant tv-chef som far med osanning, trots bättre vetande. Prestigen står i vägen för att erkänna misstag och då stödjer man hellre folkmordsförnekelse. Skamligt!

I vår värld, Hamilton, finns människor som har avrättats med bakbundna händer, och deras anhöriga som lever, vissa även i Sverige. I vår värld finns rätt och fel, ont och död, människor som lider och skadas. Och som förnedras om igen när deras lidande förnekas. Det är en väldigt annorlunda värld än din. Därför frågan: är en så maktfullkomlig och prestigefylld person moraliskt mogen att leda Sveriges viktigaste mediabolag? Vi tycker inte det. SVT:s chef ska inte smutsa ner Sveriges internationella rykte och försvara folkmordsförnekelse bara för att rädda sitt anseende. För då har man inget anseende längre. Bosniska akademiker i Sverige.

Artikeln publicerad på SVT Debatt