SVT fälls för visning av filmen som förnekar folkmord i Srebrenica


Granskningsnämnden har fällt Sveriges television för partiskhet i och med visningen av den norska dokumentären Staden som offrades, om folkmordet i Srebrenica. Bakom filmen står de norska filmarna Ola Flyum och David Hebditch. 

Dokumentären pekar ut den bosniska ledningen som ansvariga för massakern i Srebrenica 1995, då mellan 7000 och 8000 bosniaker mördades av serbiska styrkor. Filmen har kritiserats för förfalskning av historiska händelser och anklagats för att vara en ren propagandafilm. Granskningsnämnden fäller SVT för att de låtit påståenden stå oemotsagda. SVT fälls för partiskhet i samband med att dokumentären sändes.

Den norska dokumentären "Staden som offrades", väckte starka reaktioner när den visades i SVT i augusti förra året och har tidigare fällts i Norges motsvarighet till Granskningsnämnden.

Haagtribunalen reagerade mot osanningar i filmen

Den internationella krigsförbrytartribunalen för fd Jugoslavien (ICTY) har skrivit ett brev till SVT med anledning av att svenska statliga televisionen visade den kontroversiella norska dokumentären "Staden som offrades".

Tribunalen ifrågasatte inte SVT-s rätt att visa filmen men påpekade att ICTY har "bortom all rimlig tvivel" bevisat i den historiska och slutgiltiga domen mot general Krstic att brotten kring Srebrenica var ett folkmord. Domstolen säger vidare att "Srebrenica var ett planerat brott, och inte en hämndaktion av känslomässigt upprörda bosnienserbiska soldater" och att "brott av den här typen måste beställas och godkännas av cheferhög nivå".

Sedan 1995 har ICTY samlat en överväldigande mängd bevis kring massmorden i Srebrenica. Tribunalen anser att avrättningarna varit planerade och väl organiserade. Tribunalen förklarar vidare att man noggrant har vägt allvaret i brotten mot de stränga kraven som måste uppfyllas innan ett brott kan klassas som folkmord.

Massgrav i Srebrenica
En av hundratals massgravar kring Srebrenica

Det faktum att många av offren begravdes flera gånger, vilket innebär att massgravar grävdes upp och lik begravdes igen på annat håll, tyder också på att den serbiska militären och politiska ledarna var medvetna om brottets tyngd och därmed har velat dölja brottet.

 

Granskningsnämndens dom är hård men tydlig - filmen förnekar folkmord

Granskningsnämnden anser i sin dom att filmen strider mot kravet på opartiskhet.

Motiveringen är bl. a. :

"Att detta oreserverade sätt sända en dokumentär med ett innehåll av så kontroversiell art strider mot kravetopartiskhet i sändningstillståndet. Brister i sakligheten får tillskrivas dentalade partiskheten."

Granskningsnämnden skriver vidare:
"Nämnden konstaterar att det förekom uttalanden i filmen från olika medverkande samt arkivklipp med bland annat Ratko Mladic som kan ses som ifrågasättanden eller förnekelser av folkmordet."

Eskil Franck, överintendent vid Forum för levande historia, och Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders, som tidigare benämndes Svenska Helsingforskommittén skrev för inte så länge sedan att "Revisionister kommer alltid att finnas, men rättsprocesserna i bland annat FN-tribunalen i Haag gör livet svårare för dem."